Kytička z papírového lýka - základní návod

Postup výroby kytiček je obdobný na všech tvořítkách a podložkách k tomu určených, jednotlivá tvořítka se liší v detailech, jako je přítomnost, počet či umístění výřezů, do kterých se zachytí konec vlákna na začátku a konci navlékání smyček. Různý může být také počet kolíčků, na které lze smyčky lýka či jiného vlákna navlékat, to znamená, že výsledné kytičky mohou mít různý počet okvětních plátků. Princip je ale naprosto stejný, ať už máte kolečko s dvanácti nebo čtyřiadvaceti kolíčky, s výřezem nebo bez (v tom případě si můžete pomoct izolepou a konce vlákna si přilepit k rubové straně tvořítka).

Doporučuji na úvod tvořit přesně podle návodu, nafocený je zde skutečně každý jednotlivý krok. Jakmile dostanete "do ruky" správný směr a postup namotávání lýka a obšívání, máte vyhráno, a všechny další výrobky už pochopíte a vyrobíte bez větších obtíží.


základní kytička

Tvořítko má na spodní straně zářezy, které slouží k zachycení začátku lýka, aby se při výrobě kytičky neuvolnilo a nezavazelo. Zachytíme si jen kousek lýka, tak jak je vidět na obrázku, lýko se "zařízne" a drží.

základní kytička

Lýko vedeme rovně ke kolíčku na protější straně tvořítka...

základní kytička

...a kolem tohoto nejvzdálenějšího kolíku zpět ke kolíčku u zářezu, ve kterém máme zachycený začátek lýka. Tento návrat k prvnímu kolíčku je velmi důležitý!

základní kytička

Lýko vedeme kolem prvního kolíčku, ke kterému jsme se vrátili, a přes střed tvořítka pak opět na druhou stranu, tentokrát se ale posuneme "o kolíček vedle".

základní kytička

A opět o kolíček vedle... a ve stejném směru (v tomto případě proti směru hodinových ručiček) navlékáme smyčky lýka i dál, přesně podle následujících fotografií.

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

Jakmile objedeme celé tvořítko jednou dokola, stejným způsobem navlečeme ještě druhou vrstvu. Stejně jako dosud je nutné pokračovat ve stejném směru, vždy se posunout o jeden kolíček dál (jak vidíte na fotografii).

základní kytička

Zde vidíme hotovou druhou vrstvu, pokud jsme navlékali správně, nikde jsme nevynechali kolíček, nezapomněli se vždy o jeden kolíček posunout, skončíme druhou vrstvu u zářezu, který je na opačné straně tvořítka, než zářez, ve kterém jsme začínali. /Pokud máme starší typ tvořítka s jediným zářezem, můžeme udělat smyčku navíc a vrátit se s lýkem do původního zářezu)/

základní kytička

A takto vypadá současná fáze ze spodní strany tvořítka. V zářezu, který je dole, máme začátek lýka, v horním zářezu právě upevněný konec lýka...

základní kytička

... který také nakrátko ustřihneme.

základní kytička

Do zářezu, ve kterém jsme začínali s první barvou, upevníme stejným způsobem taky začátek druhého lýka.

základní kytička

A princip navlékání je úplně stejný, ale tentokrát pojedeme po vnitřní řadě kolíčků - vytvoříme tak vlastně druhou, menší kytičku na spodní větší kytičce. Takže táhneme lýko směrem k opačnému kolíčku...

základní kytička

... a kolem něj zpět na první kolíček (připomínám - toto je důležité! Pokud se nevrátíme na tento první kolíček, bude ve výsledku kytičce chybět okvětní lístek).

základní kytička

A odteď opět v zobrazeném směru a již známým způsobem navlékáme lýko tak, že se vždy posuneme o jeden kolíček dál, než při minulé smyčce.

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

U této menší kytičky stačí jen jedna vrstva, nemusíme navlékat druhou. Po navlečení této jedné vrstvy se dostaneme zpět k zářezu, ve kterém jsme začínali.

základní kytička

Do tohoto zářezu opět zachytíme konec lýka, pak nakrátko ustřihneme.

základní kytička

Následuje fáze, ve které musíme kytičku obšít. Toto obšití pak drží hotovou kytičku pohromadě. Ustřihneme si cca 50-60 cm dlouhý kus lýka té barvy, kterou jsme dělali první - vetší kytičku. Tento kus lýka navlečeme na jehlu (jednoduše, nikoli dvojitě). Při šití nikde nepropichujeme skrz lýko, šijeme zásadně jen v mezerách mezi jednotlivými okvětními lístky - vyznačeno šipkami.

základní kytička

Začneme zespoda, je jedno ve které mezeře - jehlu vedeme mezi okvětními lístky směrem nahoru, vytáhneme lýko...

základní kytička

... a zespodu necháme koukat jen cca 10 cm dlouhý konec lýka, který bude potřeba na závěrečný uzlík.

základní kytička

Nyní začneme počítat: o dvě mezery dopředu - tj. jehlu zapíchneme do druhé mezery, tak jak vidíme na fotografii. Provlečeme dolů, utáhneme směrem ke středu kytičky.

základní kytička

A vzadu se o jednu mezeru vrátíme, tj. jehlou zespodu vyjedeme mezi těmi dvěma mezerami, které jsme právě spojili stehem.

základní kytička

... a utáhneme opět ke středu kytičky.

základní kytička

A jedeme opět o dvě mezery dopředu - POZOR - počítáno od mezery, kterou jsme právě vytáhli lýko nahoru (označena šipkou). Tedy počítáme i tu mezeru, která už je "načatá" (č.1). Pozorně si prohlédněte fotografii. Nejčastější chyba je, že lidé tu "načatou" mezeru nepočítají, přesočí, a zapíchnou jehlu vlastně až ve třetí mezeře od místa, kde s lýkem vyjeli ze spodní strany. To je chyba, protože se tím úplně vynechá celý okvětní lístek, který pak zespodu nebude vůbec obšitý.

základní kytička

Naznačeným způsobem, tedy "o dvě mezery dopředu - o jednu /zespoda/ zpátky" (někteří z Vás už poznali, že se jedná o zadní steh), obšijeme dokola celou kytičku, opět můžete krok za krokem sledovat sekvenci fotografií. Každý jednotlivý steh utáhneme (směrem ke středu kytičky).

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

základní kytička

Nyní jsme ve fázi, kdy začínáme poslední steh.

základní kytička

Naposledy pojedeme o dvě mezery dopředu. Šipka ukazuje první steh, kterým jsme obšívání začali...

základní kytička

...a my si tento první steh jehlou nadzvedneme a poslední steh vedeme (podvlékneme) pod něj.

základní kytička

Díky tomuto upraveném poslednímu stehu pak není zepředu na kytičce poznat, kde jsme s obšíváním začali a skončili - kytička je zepředu krásně pravidelná.

základní kytička

A na spodní straně tvořítka na nás čekají dva konce lýka, na kterých uděláme dva uzlíky...

základní kytička

... které pořádně utáhneme.

základní kytička

Pokud jste obšití provedli správně, měla by spodní strana Vaší kytičky odpovídat této detailní fotografii - tj. na každém jednotlivém okvětním lístku vidíte steh, kterým je obšitý.

základní kytička

Všechny konce lýka vytáhněte ze zářezů, ve kterých byly zachyceny.

základní kytička

Všechny okvětní lístky větší kytičky posuňte ke konci kolíčků (naznačeno šipkami).

základní kytička

Stav po posunutí všech smyček ke konci kolíčků.

základní kytička

Zatlačíme zespoda na střed kytičky, tím ji sundáme z tvořítka.

základní kytička

Takto vypadá kytička po sundání z tvořítka.

základní kytička

S pomocí (například) propisky zakulatíme všechny (větší) okvětní lístečky...

základní kytička

... takže budou pěkně pravidelné.

základní kytička

Všechny zbytky lýka (původní konce, které byly zachycené v zářezech) ostrými nůžkami ostříháme hned u švů - tak, že vůbec nemusí být vidět...

základní kytička

... stejně tak ustřihneme zbytky lýka u uzlíku.

základní kytička

Hotová kytička - spodní strana.

základní kytička

Hotová základní kytička.

AKTUALITY


KDE NÁS UVIDÍTE

akce chystané na jaro 2018

Tvořivá Olomouc
10.-11. března, SŠ polytechnická - technologická hala, Rooseveltova 79, Olomouc

Výstava kreativity v Praze-Dubči
16.-18. března 2018, náš stánek s workshopem se nachází v Sokolovně

Kreativ Soběslav
23.-24. března, Kulturní dům Soběslav