Jednoduchá hvězička z papírového lýka

Jakmile máme zvládnutou základní kytičku, nebudeme mít problém se zvládnutím dalších výrobků. To platí i o základní hvězdičce. Princip navlékání smyček je stejný jako u kytičky. Musíme ale pamatovat na to, že u hvězdičky se střídá dlouhý cíp (=smyčka navlečená na vnější kolíček) a krátký cíp (=smyčka navlečená na vnitřní kolíček).


základní hvězdička

Začátek lýka zachytíme do zářezu.

základní hvězdička

Lýko vedeme rovně ke kolíčku na opačné straně tvořítka, než je zářez...

základní hvězdička

... a pak zpět k prvnímu kolíčku (přiléhajícímu k zářezu, ve kterém jsme začínali).

základní hvězdička

A odteď se, stejně jako u kytičky, posunujeme vždy o jednu smyčku dopředu, jako vidíme na fotografii.

základní hvězdička

ALE! Střídáme dlouhý a krátký cíp, tj. střídavě navlékáme na vnější a vnitřní kolíček - kolíčky, na které budeme navlékat smyčky hvězdičky, jsou na této fotografii zvýrazněny. Takže na tomto obrázku vidíme, že nyní navlékáme krátký cíp hvězdičky.

základní hvězdička

Na druhé straně opět krátký... a jdeme na dlouhý cíp. A v navlékání tímto způsobem pokračujeme...

základní hvězdička

základní hvězdička

základní hvězdička

... dokud nemáme celou první vrstvu.

základní hvězdička

... a pak dál stejným způsobem, ve stejném směru, navlékneme i druhou vrstvu. Pokud jsme ji navlékli správně, nikde jsme nevynechali žádný cíp, tak máme konec lýka u zářezu naproti tomu, ve kterém máme uchycený začátek.

základní hvězdička

Do tohoto protějšího zářezu lýko upevníme (pokud nemáme tento druhý zářez, tak lýko zachytíme na spodní straně tvořítka pomocí izolepy, nebo uděláme jednu smyčku navíc a konec upneme do stejného zářezu, ve kterém máme začátek), a zbytek utrhneme/ustřihneme.

základní hvězdička

A rovnou jdeme na obšívání, které je NAPROSTO STEJNÉ JAKO U ZÁKLADNÍ KYTIČKY (a také u dalších výrobků). Tedy rekapitulace: půl metru lýka jiné barvy navlékneme na jehlu, začneme zespoda (je jedno ve které mezeře), jehlu s lýkem táhneme vzhůru...

základní hvězdička

... a na spodní straně tvořítka necháme jen 10 cm lýka na budoucí uzlík.

základní hvězdička

Jedeme o dvě mezery dopředu (od místa, kde jsme "vylezli" zespoda) - tedy do druhé mezery zapíchneme jehlu a táhneme lýko opět na spodní stranu tvořítka...

základní hvězdička

... jak vidíme zde...

základní hvězdička

... a na spodní straně tvořítka jedeme o jednu mezeru zpátky, tj. jehla nám vyleze nahoru v mezeře uprostřed.

základní hvězdička

Tímto způsobem obšijeme celou hvězdičku, tj. na horní straně vždy o dvě mezery dopředu (pozor! sledujte fotografie, pročtěte základní návod na kytičku, ať si ujasníte, co to znamená "o dvě mezery doopředu), pak zespoda o jednu mezeru zpátky. Každý jednotlivý steh utáhněte směrem ke středu kytičky.

základní hvězdička

základní hvězdička

základní hvězdička

základní hvězdička

základní hvězdička

Zde začínáme poslední steh...

základní hvězdička

... který podvlékneme pod první steh...

základní hvězdička

... takže ze přední strany je obšití pravidelné a začištěné, není poznat, kde se se šitím začalo a kde skončilo.

základní hvězdička

Na spodní straně tvořítka uděláme dva uzlíky na začátku a konci obšívacího vlákna. Zkontrolujeme, že máme všechny jednotlivé cípy hvězdičky obšité, - stejně jako na obrázku!

základní hvězdička

Uvolníme konce lýka ze zářezů.

základní hvězdička

Jednotlivé cípy hvězdičky stáhneme ke konci kolíčků a poté zatlačením zespoda hvězdičce pomůžeme sjet z tvořítka.

základní hvězdička

Hotové hvězdičce ostříháme všechny přebývající konce lýka...

základní hvězdička

... hned u uzlíku/u švů - aby nebyly zbytky vůbec vidět.

základní hvězdička

Hotové hvězdičky

základní hvězdička
Hvězdičky můžeme pospojovat do vánočního řetězu. V tomto případě se v řetězu střídají hvězdičky bílé s červenými. Spojené jsou pomocí ketlovacích jehel (a na jehle mezi dvěma hvězdičkami je vždy navlečená perlička), samozřejmě spojení hvězdiček by šlo udělat i bez ketlovacích jehel, improvizovaně (např. s pomocí drátku, nebo nitě).

   


AKTUALITY


KDE NÁS UVIDÍTE

akce chystané na jaro 2018

Tvořivá Olomouc
10.-11. března, SŠ polytechnická - technologická hala, Rooseveltova 79, Olomouc

Výstava kreativity v Praze-Dubči
16.-18. března 2018, náš stánek s workshopem se nachází v Sokolovně

Kreativ Soběslav
23.-24. března, Kulturní dům Soběslav